Title: Dzien Poradnictwa ZUS
Duration: 7:00 pm - 10:00 pm
Details: Specjaliści ZUS udzielą informacji na temat: ▪ świadczeń emerytalno-rentowych oraz warunków, które zgodnie z polskim prawem trzeba spełnić, aby uzyskać te świadczenia ▪ prawa do polskich świadczeń oraz tego, w jaki sposób oblicza się ich wysokość na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i USA ▪ sposobu składania wniosków o polskie świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie tej umowy – formularze ▪ wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych osobom, które mieszkają w USA ▪ kontaktu z ZUS (www.zus.pl, e-mail, Skype, Centrum Obsługi Telefonicznej – COT) Specjaliści ZUS odpowiedzą również na pytania indywidualne. Porady udzielane są bezpłatnie. Wstęp wolny.

Remind Me